Bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho người nước ngoài

Tư vấn y tế trực tuyến

Ưu đãi bảo hiểm sẽ được tạo bởi khâu bảo hiểm trung gian Česká pojištění a.s. và vì mục đích này, người đăng ký bảo hiểm sẽ được chuyển đến công cụ đàm phán của khâu bảo hiểm trung gian này.
Nếu người yêu cầu bảo hiểm không đồng ý chuyển đổi, có thể ký  hợp đồng, ví dụ như thông qua mạng lưới chi nhánh của hãng bảo hiểm Slavia pojišťovna a.s.

Bảo hiểm cho người nước ngoài tại bảo hiểm  Slavia

 • Bảo hiểm y tế cho người nước ngoài chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị bệnh hoặc chấn thương đột xuất
 • Dễ dàng đàm phán trực tuyến, hoàn toàn không cần giấy tờ, hợp đồng được tạo lập bằng cách đóng phí bảo hiểm
 • Hợp đồng bảo hiểm Bảo hiểm y tế toàn diện cho người nước ngoài là chứng từ bảo hiểm y tế du lịch cho người nước ngoài lưu trú trên 90 ngày theo bộ luật số 326/1999 Sb. về việc cư trú của người nước ngoài trên lãnh thổ Cộng hòa Séc đã được sửa đổi
 • Sản phẩm này được dùng làm cơ sở cho việc xin thị thực hoặc đơn xin cư trú dài hạn trên 90 ngày

bẢO HIỂM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BAO GỒM NHỮNG gì?

 • Chăm sóc bệnh nhân ngoại trú
 • Điều trị trong bệnh viện
 • Chi phí cho việc chăm sóc sức khỏe toàn diện và vận chuyển cho người được bảo hiểm
 • Hồi hương hoặc vận chuyển hài cốt về nước mẹ
 • Điều trị nha khoa khẩn cấp và chi phí chăm sóc nha khoa cho người được bảo hiểm
 • Chi phí thuốc cho người được bảo hiểm ngoại trú theo đơn thuốc
 • Chi phí cho tất cả các lần khám định kỳ và tiêm chủng cho trẻ em theo lịch tiêm chủng của Séc

Bảo hiểm y tế toàn diện cho người nước ngoài
cấp so với
Bảo hiểm y tế cần thiết và chăm sóc khẩn

Phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm y tế toàn diện cho người nước ngoài
 • bảo hiểm y tế toàn diện cho người nước ngoài có phạm vi chăm sóc sức khỏe mở rộng, trên phạm vi chăm sóc sức khỏe cần thiết và khẩn cấp.

 • chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết và khẩn cấp trong trường hợp bị bệnh hoặc thương tích đột xuất ở khu vực Schengen.

 • bao gồm việc hồi hương hoặc vận chuyển hài cốt của người được bảo hiểm về nước mình.

 • có khả năng được bổ xung bảo hiểm trách nhiệm dân sự

 • giới hạn trách nhiệm: thiệt hại về sức khỏe 1 000 000 CZK | thiệt hại về tài sản 500 000 CZK | thiệt hại tiếp theo về tài chính 250 000 CZK

Hạn định

Chăm sóc sức khỏe và vận chuyển            | 10 000 000 CZK (min. 400 000 €)
Chăm sóc nha khoa                                       | 25 000 CZK
Thuốc theo đơn ngoại trú                             | 25 000 CZK

Trường hợp mẫu

Khách hàng bị sốt và đau họng dữ dội. Người này gọi dịch vụ hỗ trợ và liên lạc với bác sĩ được dịch vụ hỗ trợ giới thiệu. Dựa trên loại bảo hiểm mà khách hàng sử dụng, dịch vụ chăm sóc sau sẽ được chi trả: Lần khám đầu tiên với bác sĩ và các loại thuốc do bác sĩ kê đơn sẽ được hoàn trả trên cơ sở chứng từ của nhà thuốc với số tiền tương ứng với khoản hoàn trả từ bảo hiểm y tế công cộng. Tất cả các lần khám tiếp theo liên quan đến căn bệnh này cũng sẽ được hoàn trả.

Phạm vi bảo hiểm
Bảo hiểm y tế cần thiết và chăm sóc khẩn cấp
 • chi trả các chi phí liên quan đến chăm sóc y tế khẩn cấp

 • trong trường hợp hợp đồng kiểu Schengen, bảo hiểm cũng chi trả cho các dịch vụ chăm sóc cần thiết và khẩn cấp trong khu vực Schengen

 • áp dụng cho các loại thuốc do bác sĩ kê đơn và điều trị nha khoa cấp tính

 • không kiểm tra tình trạng sức khỏe của người được bảo hiểm trước khi ký kết hợp đồng

 • chương trình giảm giá cho các sinh viên

Hạn định

Chăm sóc sức khỏe và vận chuyển     | 1.600.000 CZK (tối thiểu €60.000)
Chăm sóc nha khoa                                | 3.000 CZK
Thuốc theo đơn ngoại trú                      | 3.000 CZK

 

 Trường hợp mẫu

Khách hàng bị sốt và đau họng dữ dội. Người này gọi dịch vụ hỗ trợ và liên lạc với bác sĩ được diochj vụ hỗ trợ giới thiệu. Dựa trên loại bảo hiểm mà khách hàng sử dụng, dịch vụ chăm sóc sau sẽ được chi trả: Lần khám đầu tiên với bác sĩ và các loại thuốc do bác sĩ kê đơn sẽ được hoàn trả trên cơ sở chứng từ của hiệu thuốc với số tiền tương ứng với khoản hoàn trả từ bảo hiểm y tế công cộng. Những lần khám tiếp theo với bác sĩ sẽ không được bảo hiểm hoàn trả.

Bệnh viện hợp đồng


Khách hàng có thể sử dụng các bệnh viện hợp đồng (xem danh sáh hiện tại) , nơi mà công ty bảo hiểm Slavia chi trả phí chăm sóc sức khỏe cần thiết và khẩn cấp trực tiếp cho trong phạm vi điều kiện bảo hiểm. Do đó, khách hàng không phải trả tiền và sau đó phải yêu cầu bồi thường từ công ty bảo hiểm.

Dịch vụ hỗ trợ

Trong trường hợp cần thiết, khách hàng có thể yêu cầu trợ giúp qua số điện thoại +420 255 790 262. Dịch vụ hỗ trợ luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng 365 ngày một năm và 24 giờ một ngày. Các điều hành viên trung tâm điện thoại dịch vụ hỗ trợ nói tiếng Séc, tiếng Slovakia, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Ukraine, tiếng Việt. Họ sẽ giúp khách hàng tìm cơ sở y tế hợp đồng của công ty bảo hiểm chúng tôi gần nhất. Họ cũng sẽ giúp đỡ trong trường hợp có vấn đề về ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp hoặc tổ chức hồi hương.

Lời hứa công khai về việc chi trả cho chăm sóc sức khỏe được cung cấp cho người nước ngoài với bảo hiểm của công ty bảo hiểm Slavia

Công ty bảo hiểm Slavia bảo hiểm cho người nước ngoài trong trường hợp cần chăm sóc y tế cần thiết và khẩn cấp tại Cộng hòa Séc. Bảo hiểm y tế của người nước ngoài tại công ty bảo hiểm Slavia được chính quyền Séc công nhận, bao gồm cả Cảnh sát Cộng hòa Séc. Bảo hiểm đáp ứng các điều kiện của luật số 326/1999 Sb., về cư trú của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc, đã bổ sung và sửa đổi.

Vì mục đích nhận dạng khi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết và khẩn cấp, những người được bảo hiểm theo hợp đồng của chúng tôi được cung cấp “Thẻ bảo hiểm” chứng minh rằng người nước ngoài có bảo hiểm y tế tại công ty bảo hiểm Slavia. 

Công ty bảo hiểm Slavia a.s. cam kết chi trả cho các cơ sở y tế tại Cộng hòa Séc trong phạm vi hợp đồng bảo hiểm vầ điều kiện chung các chi phí cho chăm sóc y tế cần thiết và khẩn cấp được cung cấp cho người được bảo hiểm với giá hợp lệ cho việc chăm sóc sức khỏe trong hệ thống bảo hiểm y tế tại Cộng hòa Séc.

Lưu ý
Trong trường hợp yêu cầu điều trị khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Motol, một khoản phí bệnh viện là 5.000 Kč sẽ được yêu cầu và không được bảo hiểm chi trả. Xem Tiếp nhận khẩn cấp Motol (tiếng Séc).

Xác minh hiệu lực bảo hiểm
Để xác minh rằng người nước ngoài được điều trị sự có tham gia bảo hiểm y tế thương mại cho người nước ngoài này, có thể liên hệ với công ty bảo hiểm Slavia vào các ngày làm việc từ 08:00 đến 16:00 qua số điện thoại +420 255 790 hoặc bằng thư điện tử vào địa chỉ provoz@slavia-pojistovna.cz, nếu “Thẻ bảo hiểm” không ghi khác.

Ngoài thời gian nêu trên, có thể xác minh hiệu lực bảo hiểm qua dịch vụ hỗ trợ Global Assistance qua số +420 255 790 262.

Trợ giúp tức thì
và Dịch vụ hỗ trợ

Cho trường hợp tai nạn và hỏng hóc trong và ngoài Cộng hòa Séc

Dịch vụ hỗ trợ nonstop: +420 255 790 262

Tiếng Séc, tiếng Slovakia, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Ukraine, tiếng Việt

Xác nhận giá trị bảo hiểm Thứ hai–Thứ sáu, 8:00–16:00 +420 255 790 111
Ngoài giờ làm việc: +420 255 790 262
Hoặc qua e-mail: provoz@slavia-pojistovna.cz

LÀM GÌ KHI XẢY RA THIỆT HẠI?

Làm gì trong các trường hợp thiệt hại

Tìm cơ sở y tế hợp đồng

Chúng tôi quan tâm tới sự hài lòng của bạn.
Chúng tôi sẽ làm cho bạn mọi thứ từ đầu đến cuối
.

CÁC TỆP TIN ĐỂ TẢI VỀ

Bạn muốn mua bảo hiểm mới?

(Chỉ dành cho việc mua bảo hiểm mới!)

Zavolejte

Hãy để lại số điện thoại của mình. Chúng tôi sẽ sớm gọi cho bạn. Vào các ngày làm việc 8:00 – 18:00


  Lưu ý: Không dùng để tìm kiếm thông tin về các hợp đồng hiện tại, giải quyết các trường hợp cần bồi thường v.v… Chỉ sử dụng cho trường hợp mua hoặc hỗ trợ thông tin bảo hiểm mới. Xin cảm ơn vì sự thông cảm.
  Zde se zobrazí výsledky vyhledávání