Pojištění majetku na všechna rizika

Toto pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení nebo odcizení předmětu pojištění jakoukoli událostí, která nastane nahodile a náhle a není v pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě vyloučena.

Oproti pojištění sjednanému proti vybraným pojistným nebezpečím se toto pojištění vztahuje i na situace a rizika, která nejsou výslovně definována.

Ovšem i takto sjednané pojištění má své výluky a omezení.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání