Pojištění strojů a elektroniky all risks (včetně vybraných živelných rizik)

Pojištění strojů a elektroniky se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení předmětu pojištění jakoukoli nahodilou událostí, která omezuje nebo vylučuje jeho provozuschopnost. Pojištění pro stroje kryje i škody požárem, úderem blesku, výbuchem, včetně škod způsobených hašením, stržením, úklidem, škody pojištěného zařízení způsobené v souvislosti s některým pojistným nebezpečím, odcizením nebo vandalismem, vodou z vodovodních zařízení.

Pojistit lze pouze stroje, které byly při sjednání pojištění v provozuschopném stavu a byly uvedeny do provozu v souladu s platnými právními předpisy a požadavky výrobce, tzn. pojištěná věc je vyzkoušena a po ukončení zkušebního provozu buď v místě pojištění připravena k převzetí, nebo se již v provozu nachází.

Pojištění pro stroje se vztahuje na pojištěný stroj v činnosti, ve stavu klidu, při demontáži za účelem vyčištění nebo generální opravy, při jeho přemístění v rámci místa pojištění nebo při jeho následné montáži.

Pojištění pro stroje lze sjednat i pro tzv. doplňková pojištění

 • Náklady na úklid, dekontaminaci a odvoz zbytků
 • Vícenáklady na přemístění a ochranu
 • Náklady na stavbu lešení, vyprošťovací náklady nebo náklady na aktivování provizoria
 • Přesčasy a práce v neděli, ve svátky a v noci
 • Náklady na leteckou dopravu
 • Cestovní náklady techniků a expertů ze zahraničí

Pojištění strojů a elektroniky se nesjednává pro

 • Motorová a přípojná vozidla s přidělenou státní nebo registrační poznávací značkou, s výjimkou pracovních strojů samojízdných a pracovních strojů přípojných
 • Lodě a letadla
 • Kolejová vozidla
 • Vzorky, názorné modely, prototypy
 • Ruční nářadí s elektrickým, pneumatickým nebo spalovacím pohonem (např. vrtačky, brusky, pily, bourací a vrtací kladiva, ruční sekačky na trávu apod.)
 • Náhradní díly pojištěných věcí

Pojištění těchto technických rizik je určeno nejen velkým průmyslovým podnikům, ale je vhodné prakticky pro všechny podnikatelské subjekty.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání