Rizikové pojištění pro ČMOK

Produkt připravený ve spolupráci s CZECH MONGOLIAN TRADE a SV pojišťovnou pro mongolské občany, kteří přijíždějí do České republiky. Jedná se o pojištění základních životních a zdravotních rizik. Toto pojištění umožní mongolským občanům prožít v České republice plnohodnotný a klidný život, kdy v důsledku nenadálé zdravotní komplikace budou mít k dispozici dostatek prostředků pro uhrazení svých závazků nejen k sobě, ale i ke svým blízkým.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání