Telefonické nahlášení

Nahlásit škodní událost můžete každý pracovní den od 8:00 do 18:00h na telefonním čísle 255 790 111. 

Připravte si prosím tyto náležitosti:

  • číslo pojistné smlouvy
  • datum škody
  • příčina vzniku škody
  • místo vzniku škody
  • odhad výše škody
  • kontakt, tel. spojení