Bảo hiểm phá sản công ty du lịch

Bảo hiểm này bảo vệ khách hàng của các công ty du lịch trong trường hợp công ty du lịch không thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng du lịch với khách hàng do phá sản. Nghĩa vụ bảo hiểm được áp dụng đối với các công ty du lịch theo luật số 159/1999 Sb., về một số điều kiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

Công ty du lịch có nghĩa vụ mua bảo hiểm bảo lãnh trong trường hợp phá sản, cho phép khách hàng của công ty du lịch có quyền được bồi thường trong các trường hợp khi công ty do phá sản:

  • Không thể cho khách hàng hồi hương
  • không trả lại cho khách hàng khoản tiền đặt trước hoặc giá của chuyến đi, bao gồm giá đã trả cho phiếu mua chuyến đi trong trường hợp chuyến đi không được thực hiện, hoặc
  • Không trả lại số tiền chênh lệch giữa giá đã trả cho chuyến đi và giá của một phần chuyến đi được cung cấp nếu chuyến đi chỉ được thực hiên một phần
  • Công ty du lịch làm trung gian cho các dịch vụ du lịch liên quan có nghĩa vụ mua bảo hiểm phá sản cho tất cả các khoản thanh toán nhận được từ khách hàng. Cơ quan du lịch có nghĩa vụ bảo đảm việc hồi hương của khách hàng chỉ khi họ chịu trách nhiệm vận chuyển
  • Trong trường hợp gặp sự cố, đừng quên dịch vụ hỗ trợ Global Assistance 1220 hoặc số từ nước ngoài +420 266 799 779
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání