Thưa quý khách, chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ và giải quyết các yêu cầu của khách hàng on-line hoặc qua điện thoại trên đường dây chăm sóc khách hàng.

Bảo hiểm thành phố (bảo hiểm cho các thành phố và thị trấn)

Bảo hiểm cho các thành phố và thị trấn bao gồm

Bảo hiểm tài sản và bất động sản

 • Bảo hiểm thiên tai – cháy, nổ, sét đánh, gió bão, mưa đó, lũ lụt, tuyết đè, khói, rơi máy bay, cây đổ và nhiều thứ khác
 • Bảo hiểm đường nước
 • Bảo hiểm chống trộm cắp
 • Bảo hiểm chống phá hoại (phát hiện được và không phát hiện được thủ phạm)
 • Bảo hiểm chống khủng bố

Bảo hiểm trách nhiệm về thiệt hại (bao gồm luật số 82/1998 Sb.)

 • Trách nhiệm của các thành phố, thị trấn về thiệt hại theo luật số 128/2000 Sb, về các thành phố (hệ thống thành phố), và luật số 129/2000 Sb.. Đồng thời, các thành phố và thị trấn chịu trách nhiệm cho thiệt hại về sức khỏe hay tài sản của người thứ ba mà xảy ra trong khi hoạt động kinh doanh. Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm cung cấp
  • Bảo hiểm trách nhiệm về thiệt hại về sức khỏe hay tài sản của của người thứ ba
  • Bảo hiểm trách nhiệm của thành phố với tư cách là người lập ra cảnh sát thành phố
  • Bảo hiểm trách nhiệm của thành phố với các thiệt hại gây nên bởi những người thực hiện dịch vụ cộng đồng
  • Bảo hiểm trách nhiệm bao gồm trách nhiệm của các thành viên hội đồng về thiệt hại gây ra bởi các quyết định bất hợp pháp hay do thủ tục hành chính không đúng theo luật số 82/1998 Sb, đã bổ sung và sửa đổi, lên đến số tiền bồi hoàn được quy định theo luật này
  • Bảo hiểm trách nhiệm thành phố như chủ lao động đối với các thiệt hại về vật cho người lao động
  • Bảo hiểm cho các thiệt hại gây ra khi thực thi quyền lực công cộng bằng quyết định hay thủ tục không chính xác theo luật số 82/1998 Sb.
  • Có thể bảo hiểm cho các đối tượng khác vào hợp đồng bảo hiểm thành phố (như trường học, trường mẫu giáo v.v…)
  • Trách nhiệm người quản lý bất động sản
 • Bảo hiểm trách nhiệm có thể đươc mở rộng với bảo hiểm thiệt hại tài chính, hồi quy của các công ty bảo hiểm y tế khi có tai nạn lao động và bảo hiểm thiệt hại với vật được nhận và sử dụng.
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání