Novinky

Bezkrevní léčba snižuje riziko komplikací

11.11.2014

Bezkrevní léčba byla donedávna pro širší veřejnost téměř neznámým pojmem. Nyní se toto slovní spojení začíná stále častěji skloňovat mezi lékaři i pacienty. Jedná se o náhradu krevní transfuze takovými medicínskými postupy a léčebnými přípravky, které dokáží omezit rizika spojená s příjmem cizí krve, nejčastěji při plánovaných operacích. Bezkrevní léčbu je možné pojistit u Slavia pojišťovny.

Informace o pojištění bezkrevní léčby

Výhody bezkrevní léčby.

Každý medicínský zákrok sebou nese určitou míru rizika a podání krevní transfuze není výjimkou. Nežádoucí účinky krevní transfuze můžeme rozdělit na infekční, neinfekční a imunologické. Mezi infekční rizika patří přenos viru HIV, hepatitidy B, C, E- B viru, lidských
T-lymfotropních virů a cytomegaloviru, viru Západonilské horečky a parazitů způsobujících Chagasovu chorobu a malárii. Transfuze může vyvolat syndrom respirační tísně dospělých, přetížení oběhu, hypotermii, hemosiderózu, arytmie, hypokalcémii a hypomagnezémii. Závažné imunologické komplikace způsobují hemolýzu, horečku, alergické reakce, post-transfuzní purpuru a TRALI syndrom – akutní poškození plic způsobené transfuzí. A samozřejmě nelze zcela vyloučit ani transfuzní chybu.

„Můžeme citovat práce*, které prokazují zvýšené riziko úmrtí a vzniku komplikací u těch pacientů, kteří dostávali větší množství transfuzí oproti pacientům, kde bylo množství transfuzí omezeno,“ uvádí MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D primářka ARO, Fakultní nemocnice Brno.

*Hébert, P. C., Wells, G., Blajchman, M. A., Marshall, J., Martin, C., Pagliarello, G & Yetisir, E. A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. New England Journal of Medicine, 1999, 340(6), 409-417.

Z historie

Největší rozvoj bezkrevní medicíny nastal v 80. letech, kdy svět postihla pandemie AIDS. Chirurgové a především anesteziologové začali hledat alternativy k transfuzi krve. Od té doby bezkrevní léčba zaznamenala velký posun a léčbu prostřednictvím bezkrevní medicíny dnes v ČR nabízí většina zdravotnických zařízení. „V poslední době jsme zaznamenali zvýšený zájem veřejnosti o bezkrevní medicínu. Lidé se začínají více zajímat o své zdraví i rizika spojená s lékařskými výkony a o možnosti, jak je eliminovat. Slavia pojišťovna reaguje na tento vývoj a představuje pojištění bezkrevní léčby,“ uvádí Lucie Ponertová, produktová ředitelka Slavia pojišťovny.

Kdy je bezkrevní léčba vhodná?

Nejčastěji se zásady bezkrevní medicíny užívají v případě plánovaných operací. Pacientovi se při bezkrevní léčbě dostává kvalitnější péče, důraz je kladen na minimalizování krevních ztrát a množství podaných transfuzí. Bezkrevní léčbu je možné v ČR zajistit ve většině zdravotnických zařízení. Při rozhodování o bezkrevní léčbě je třeba vždy vzít v úvahu individuální stav pacienta a zhodnotit rizika.

Příklad konkrétního postupu u pacienta, který se rozhodl pro bezkrevní léčbu

„65 letý pacient před plánovanou komplikovanou implantací náhrady kyčelního kloubu. Léčí se s vysokým tlakem, jinak zdravý. Očekávaná krevní ztráta 1,5 – 2 litry krve. Uvědomuje si rizika transfuzí, chtěl by se jim vyhnout nebo alespoň jejich podání omezit. Předoperačně doporučíme tzv. autotransfuze – pacientovi bude 3 týdny před operací 2 – 3x odebráno a uskladněno pokaždé cca 500ml krve, zároveň mu bude podáván erytropoetin a železo k doplnění množství červených krvinek. Bezprostředně před operací použijeme léky s prokoagulačním účinkem. S ohledem na pacientův aktuální stav zvolíme během operace jednu z těchto metod:

1. Odsávaná krev bude zpracována a pacientovi vrácena a v tomto postupu budeme pokračovat i pooperačně.

2. nebo na začátku operace pacientovi odebereme cca jeden litr krve, doplníme mu objem náhradními roztoky a krev vrátíme na konci operačního výkonu. Dále máme v záloze pacientovy autotransfuze. Po celou dobu jsou samozřejmě monitorovány životní funkce pacienta i laboratorní parametry. Pokud bude pacient potřebovat doplnit koagulační faktory, vyhneme se užití plazmy, ale podáme preparáty vhodné z hlediska bezkrevní medicíny,“ popisuje konkrétní případ MUDr. Seidlová, PhD.

Osobní zkušenost

„Po náročném porodu mi lékař aplikoval krevní transfuzi, která u mě vyvolala alergickou reakci a následně anafylaktický šok. Dostala jsem se tak do přímého ohrožení života. Po této zkušenosti vím, že pokud bude v budoucnu nutné podstoupit lékařský zákrok, bude pro mně bezkrevní léčba nutností. Potěšilo mě, když jsem zjistila, že je možné tento způsob ošetření pojistit. Pojištění “ Bezkrevní léčba“ pro mně znamená jistotu, že při jakýchkoli zdravotních problémech budu ošetřena metodami bezkrevní léčby a přitom se vyhnu související finanční zátěži,“ uvádí Martina, maminka dnes již roční holčičky.

Bezkrevní léčbu už hradí pojištění

Ošetření za pomoci postupů bezkrevní medicíny už v ČR hradí první pojišťovna. Pojištění „Bezkrevní léčba“ Slavia pojišťovny je určeno všem, kteří před krevní transfuzí dávají přednost léčbě dle postupů bezkrevní medicíny, ať již z důvodu hygienických, zdravotních, náboženských, osobních či z prosté obavy z nežádoucích účinků krevní transfuze. Pojištění dokáže ochránit před finančním zatížením, které je s bezkrevní léčbou v ČR spojeno. Roční pojištění „Bezkrevní léčba“ vyjde na 1300 Kč při plnění v hodnotě do 30 000 Kč nebo 2000 Kč v případě plnění ve výši do 60 000 Kč.

30.10.2014

Slavia pojišťovna rozšiřuje síť poboček v Pardubickém kraji

Číst článek
< Zpět na archiv článků
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání