Upozornění pro klienty cestovní kanceláře PETRA TOUR s.r.o.

Dovolte, abychom Vás informovali, že CK PETRA TOUR se dostala do režimu insolvence  a tímto zahajujeme proces likvidace její pojistné události.  VÍCE INFORMACÍ ZDE

Co dělat když…

Povodeň

Chraňte sebe i svůj majetek vždy při ohrožení a evakuaci

 • Upozornění na ohrožení je oznámeno varovným signálem elektronických sirén se slovní informací.
 • Pevně připoutejte předměty, které by mohla odnést voda
 • Cenné věci z přízemí a sklepů (jídlo, pitnou vodu plynové vařiče a pod.) vyneste do vyšších pater
 • Zabezpečte ropné látky, chemikálie, jedy a žíraviny, aby nedošlo ke kontaminaci vody a půdy
 • Automobily a jinou techniku přemístěte do prostorů mimo zatopení
 • Vypněte hlavní vypínač elektrického proudu
 • Uzavřete hlavní uzávěr vody a plynu
 • Uvolněte cestu domácímu zvířectvu
 • Zavřete a uzamkněte všechna okna a vstupy
 • Jednejte s klidem a rozvahou
 • Pomozte sousedům, starým a nemocným lidem

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání