Co dělat, když… Povodeň

Oznámení, že dojde k ohrožení je oznámeno varovným signálem elektronických sirén se slovní informací.

Chraňte sebe i svůj majetek vždy při ohrožení a evakuaci

  • pevně připoutejte předměty, které by mohla odnést voda
  • cenné věci z přízemí a sklepů (jídlo, pitnou vodu plynové vařiče a pod.) vyneste do vyšších pater
  • zabezpečte ropné látky, chemikálie, jedy a žíraviny, aby nedošlo ke kontaminaci vody a půdy
  • automobily a jinou techniku přemístěte do prostorů mimo zatopení
  • vypněte hlavní vypínač elektrického proudu
  • uzavřete hlavní uzávěr vody a plynu
  • uvolněte cestu domácímu zvířectvu
  • zavřete a uzamkněte všechna okna a vstupy
  • jednejte s klidem a rozvahou
  • pomožte sousedům, starým a nemocným lidem

Zajímají Vás další informace? Pokračujte na článek:

Poničila vám bouřka, blesk nebo povodeň majetek? Přinášíme rady, jak postupovat při řešení škod