Co dělat, když…

Požár

  • Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby; pokud ano, snažte se je zachránit
  • Informaci o dalších osobách v hořícím objektu podejte hasičům
  • Uhaste požár dostupnými prostředky
  • Provádějte opatření k zamezení šíření požáru (zastavte přívod plynu, vypněte elektrický proud, zavřete dveře, odstraňte hořlavé kapaliny)
  • Neodvětrávejte prostory v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje
  • Varujte ostatní voláním: „Hoří!“
  • Volejte tísňovou linku 150 nebo 112
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání