Co dělat, když… Požár

  • Prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby, pokud ano, snažte se je zachránit.
  • Informaci o dalších osobách v hořícím objektu podejte hasičům.
  • Požár uhaste dostupnými prostředky.
  • Provádějte opatření k zamezení jeho šíření (zastavte přívod plynu, vypněte elektrický proud, uzavřete dveře, odstraňte hořlavé kapaliny).
  • Varujte ostatní voláním „hoří“ a volejte tísňovou linku 150 nebo 112.
  • Neodvětrávejte prostory v nichž hoří, přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje.