Pojištění Bezkrevní léčba (bezkrevní medicína)

Bezkrevní léčba je trendem

Jde o zdravotnické úkony související s aplikací léčby bezkrevnými přípravky, kterými jsou nahrazovány běžně podávané transfuze. Lékařská praxe potvrzuje, že při podání transfuze existuje vždy určité riziko přenosu infekce žloutenky nebo HIV, imunologiské riziko – alergická reakce aj. Ročně se při transfuzi nakazí několik desítek tisíc lidí.

Bezkrevní medicína je určena všem, kteří dávají přednost léčbě prostřednictvím bezkrevných přípravků před transfuzí krevních derivátů, ať již z důvodů hygienických, zdravotních, náboženských, osobních či z prosté obavy z přenosu infekce a nemocí. Navíc u pojištění Bezkrevní léčba máte možnost si připojistit smrt následkem úrazu, kdy výše pojistné částky bude vyplacena oprávněné osobě.

Slavia pojišťovna nabízí unikátní produkt pojištění Bezkrevní léčba všem, kteří se chtějí chránit před uvedenými riziky plynoucími z krevní transfuze a nechtějí se obávat finančního zatížení, které je s bezkrevní léčbou spojeno.

Další informace k bezkrevní léčbě

POJISTNÉ ČÁSTKY PRO POJIŠTĚNÍ BEZKREVNÍ LÉČBA:

Újma na zdraví
Dospělý30 000 Kč60 000 Kč
Dítě30 000 Kč60 000 Kč
Smrt úrazem
Dospělý60 000 Kč100 000 Kč200 000 Kč

Okamžitá pomoc
a Asistenční služby

Pro případ nehody i potřebě pomoci z celého světa

Asistence v češtině: +420 255 790 261

STALA SE ŠKODA, CO TEĎ?

Co dělat v případě škody

Záleží nám na Vaší spokojenosti.
Uděláme pro Vás první poslední
.