Pojištění psů a koček

S domácími mazlíčky míváme většinou spojené hezké a roztomilé okamžiky, zábavu, radost nebo třeba i pomoc a asistenci v našich každodenních životech.

Čtyřnohý člen rodiny také může onemocnět nebo se zranit. Léčba pak může trvat několik měsíců a stát desítky tisíc korun. Stejně jako u nás lidí. S tím rozdílem, že Váš pes nebo kočka svou kartičku pojištěnce od zdravotní pojišťovny nemají. A léčbu tak budete platit ze svého Vy.

Jsou případy, kdy sebedražší léčba už nepomůže. Zvíře odejde na vždy a s ním i výdaje, které jste do něj investovali. Ano, je to trochu morbidní, ale ceny jako 12 000,- Kč za štěně jorkšíra, 8 000,- za mopse nebo 15 000,- za akita-inu jsou na internetových bazarech běžně k vidění. A to jsou jen pořizovací náklady, budete-li si chtít pořídit zvíře nové.

A co pojištění „na blbost“? Vy ho už asi máte, ale má ho i Vaše zvíře? Nemusí vždy jít „jen“ o rozkousané cizí kalhoty nebo boty souseda.

Naše pojištění domácích zvířat vč. připojištění odpovědnosti z vlastnictví zvířete Vám pak může mnoho těchto nákladů ušetřit a uhradit Vám alespoň finančním obnosem ztrátu, kterou utrpíte.

Co u nás můžete pojistit?

Základním pojištěním je pojištění veterinární péče a/nebo pojištění úhynu. Připojistit lze rovněž odpovědnost majitele psa nebo kočky za škody, které jeho zvíře může způsobit např. pokousáním lidí nebo poškrábáním či shozením věcí.

Pojištění veterinární péče

 • předmětem pojištění jsou nutné, účelně a neodkladně vynaložené náklady pojištěného na nezbytnou veterinární léčbu psa nebo kočky související s pojistnou událostí;
 • spoluúčast 1 000 Kč u každé pojistné události;
 • pojistit lze psa nebo kočku starší 6 měsíců, resp. mladší 8 let
 • Lze si zvolit jednu ze tří variant: A, B, C – (viz tabulka níže).

Součástí každé varianty je:

 • pojištění nákladů na náhradní ubytování psa nebo kočky v případě hospitalizace jejich majitele, a to až do výše 2 000,- Kč.
 • pojištění nákladů na inzerci při ztrátě či zaběhnutí psa nebo kočky, a to až do výše 2 000,- Kč

Pojištění úhynu

 •  předmětem pojištění je újma vzniklá úhynem nebo nutným utracením psa nebo kočky, a to až do výše 50 000,- Kč
 • určeno pro psy a kočky starší 6 měsíců, resp. mladší 5 let;
 • pojištění se sjednává bez spoluúčasti;
 • Jedná se o pojištění obnosové, tzn. že v případě pojistné události pojistitel vyplatí pojištěnému obnos sjednaný v pojistné smlouvě.

Připojištění odpovědnosti

 • vztahuje se na povinnost k náhradě škody či újmy způsobené psem či kočkou;
 • limit pojistného plnění:
  • 2 000.000,- Kč újma na zdraví vč. duševních útrap
  • 1 000.000,- Kč škoda na věci
  • 500.000,- Kč finanční újma
 • pojištění se sjednává bez spoluúčasti;

Pojištění se vztahuje na území České republiky a dále také na území Evropy při přechodném pobytu pojištěného (např. na dovolené).

Rizika a maximální limity plnění, která lze sjednat v pojistné smlouvě

Název rizika

Pojistná částka (max. limit plnění)

Poznámka

Pojištění veterinární péče

10 000 Kč pro léčbu nemocí

20 000 Kč pro léčbu úrazů

Varianta A

20 000 Kč pro léčbu nemocí

40 000 Kč pro léčbu úrazů

Varianta B

30 000 Kč pro léčbu nemocí

60 000 Kč pro léčbu úrazů

Varianta C

50 %, max. 2 000 Kč, max. 250 Kč/den

Náklady náhradního ubytování zvířete

50 %, max. 2 000 Kč

Náklady na inzerci při ztrátě či zaběhnutí zvířete

     

Pojištění úhynu

max. 50 000 Kč

 

Pojištění odpovědnosti

2 000 000 Kč pro újmy na zdraví vč. duševních útrap

1 000 000 Kč pro škody na věci

500 000 pro finanční újmy

Jaké zvíře pojistíme?

 • takové, které je označené mikročipem a/nebo tetováním a zároveň má vystaven Pas zvířete v zájmovém chovu a/nebo Očkovací průkaz
 • takové, které je v imunitě proti určitým nemocem, jako např. vzteklina, psinka či leptospiróza (jejich úplný výčet najdete v pojistných podmínkách)  
 • takové, kterému k počátku pojištění je mezi půl rokem a 8 lety věku (resp. 5 lety věku v případě pojištění úhynu)
 • pejsky pojistíme i „nepapírové“, ale chcete-li Vaši kočku pojistit pro případ úhynu, chceme, aby papírová byla a měla průkaz původu

Co budete ke sjednání pojištění potřebovat?

 • vyplněný a veterinářem potvrzený Dotazník (ke stažení zde), že zvíře je zdravé (potvrzení lékaře nesmí být starší 5 kalendářních dnů před dnem uzavření PS)
 • pas zvířete v zájmovém chovu a/nebo Očkovací průkaz
 • k pojištění úhynu kočky také průkaz původu (tzv. „papíry“)
 • průkaz ZTP/ZTPP (pro držitele průkazu ZTP/ZTPP poskytujeme 10% slevu z ceny pojistného)

Okamžitá pomoc
a Asistenční služby

Pro případ nehody i potřebě pomoci z celého světa

Asistence v češtině: +420 255 790 261

STALA SE ŠKODA, CO TEĎ?

Co dělat v případě škody

Záleží nám na Vaší spokojenosti.
Uděláme pro Vás první poslední
.