Postup při likvidaci škody

Doporučujeme Vám se podívat na postup při likvidaci konkrétního pojištění. Obecný postup však probíhá následovně:

  1. Nahlášení škody
  2. Likvidace škody na straně pojišťovny
  3. Pojistné plnění

NAHLÁŠENÍ ŠKODY
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání