Podklady nutné k likvidaci pojistné události na vozidle

Ohlaste škodní událost prostřednictvím

Pokud přidáváte informace do již nahlášené události, využijte e-mail: lpu.auta@slavia-pojistovna.cz, do předmětu e-mailu nezapomeňte uvést číslo pojistné události.

Připravte si prosím tyto náležitosti

 • Číslo pojistné smlouvy
 • Datum škody
 • Příčina vzniku škody
 • Místo vzniku škody
 • Odhad výše škody
 • Kontaktní údaje, telefonní číslo, e-mail

Jaké podklady potřebujete ke konkrétnímu pojištění?

Nahlášení pojistné události

 • Kopie velkého technického průkazu nebo kopii osvědčení o registraci vozidla
 • Kopie řidičského průkazu
 • Záznam o nehodě – řádně vyplněný a podepsaný oběma účastníky nehody

Od viníka

 • Nahlášení pojistné události (telefonicky, vyplněním online formuláře, formulář ke stažení)
 • Kopie velkého technického průkazu nebo kopii osvědčení o registraci vozidla
 • Kopie řidičského průkazu řidiče v době nehody
 • Záznam o dopravní nehodě – podepsaný oběma účastníky nehody, nebo potvrzení od policie

Od poškozeného

 • Nahlášení pojistné události (telefonicky, vyplněním online formuláře, formulář ke stažení)
 • Kopie velkého technického průkazu nebo kopii osvědčení o registraci vozidla (v případě, že je vozidlo na leasing je nutné doložit také devinkulaci)
 • Kopie řidičského průkazu řidiče v době nehody (pokud bylo vozidlo zaparkováno, není potřebné)
 • Žádost o plnění události formou rozpočtu (volnou formou) s číslem bankovního spojení, nebo fakturu ze servisu s plnou mocí na proplacení
 • Bankovní spojení pro vyplacení pojistného plnění či plná moc k vyplacení na servis
 • Kopie záznamu o nehodě – podepsaný oběma účastníky, nebo potvrzení od policie

Pokud uplatňují náhradní vozidlo

 • Smlouva o pronájmu náhradního vozidla
 • Zdůvodnění potřeby (čestné prohlášení)
 • Předávací protokol
 • Kopie velkého technického průkazu nebo kopii osvědčení o registraci vozidla
 • Faktura za zapůjčení náhradního vozidla
 • Doklad o zaplacení náhradního vozidla
 • Bankovní spojení pro zaslání pojistného plnění za náhradní vozidlo

Havarijní pojištění, čelní sklo, střet se zvěří

 • Kopie velkého technického průkazu nebo kopii osvědčení o registraci vozidla
 • Kopie řidičského průkazu řidiče v době nehody (pokud bylo vozidlo zaparkováno, není potřeba)
 • Fakturu ze servisu s plnou mocí na proplacení, nebo doklad o zaplacení faktury s číslem bankovního spojení
 • Potvrzení od policie – pouze střet se zvěří
 • Průkazná fotodokumentace ze servisu – pouze čelní sklo

Potřebná fotodokumentace čelního skla

Při poškození pouze čelního skla dodává fotodokumentaci servis

 • Detaily poškození
 • Vyndané poškozené sklo opřené o vozidlo, s viditelnou registrační značkou vozidla
 • Vozidlo s novým sklem s viditelnou registrační značkou vozidla
 • VIN kód, tachometr
 • Vůz zepředu i zezadu s viditelnými registračními značkami vozidla
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání