Pojištění odpovědnosti dopravce v silniční nákladní dopravě

Pojištění je určeno společnostem, které provozují vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu vlastním jménem pro cizí potřebu za úplatu (provozování silniční dopravy na základě koncesní listiny, eurolicence, povolení dopravního úřadu).

Pojištění odpovědnosti dopravce v silniční nákladní dopravě se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv v souvislosti s činností silničního dopravce.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou na věcech převzatých za účelem provedení silniční nákladní dopravy

  • Vnitrostátní přeprava – podle právních předpisů České republiky, občanského zákoníku v platném znění, především ustanovení § 2567
  • Mezinárodní přeprava – podle Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR)
  • Kabotáž – vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském státě, tj. dočasné provádění vnitrostátní přepravní služby v rámci jiného státu, aniž by tam měl podnikatel v silniční nákladní dopravě sídlo

Limit pojistného plnění si stanoví pojištěný a měla by odpovídat hodnotě přepravovaného nákladu.

Soubory ke stažení
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání